Skyddsrond

//Skyddsrond
Skyddsrond 2018-01-25T11:20:07+00:00

Skyddsronder gör man för att försäkra sig om att det är en god arbetsmiljö på en arbetsplats. Oftast syftar man på den fysiska arbetsmiljön som till exempel halk- eller fallrisk, men det kan också innefatta den psykiska arbetsmiljön, som till exempel stressnivåer eller arbetstider.

Vad är en skyddsrond?

Det är viktigt att försäkra sig om att arbetsmiljön är bra på en arbetsplats, något som såklart gäller alla branscher. Ett sätt att kontrollera det på är genom skyddsronder. Skyddsronder kan se ut på olika sätt. Man kan dels sitta tillsammans i ett möte och diskutera, eller gå runt på arbetsplatsen och kolla hur det ser ut. Arbetsgivaren ska ha utsett en eller flera personer som är ansvariga för detta arbete, som utför skyddsronderna tillsammans med skyddsombud och annan berörd personal.

Skyddsrond bygg

Skyddsronder är vanligt förekommande inom byggbranschen, en bransch där det finns stor risk för skador och olyckor om man inte sköter sitt arbetsmiljöarbete ordentligt. Här är det vanligast att man gör skyddsronderna genom att gå runt på arbetsplatsen. Dessa ska ske minst var 14:e dag. Vissa skyddsorganisationer som är mer aktiva kan gå skyddsronder oftare än var 14:e dag. Det förekommer också att man går riktade skyddsronder utifrån vad som är aktivt i bygget just då, eller baserat på resultat från tidigare skyddsronder.

Skyddsrond checklista

När man utför en skyddsrond, oavsett om man går runt på arbetsplatsen och kollar eller om man sitter ner i ett möte och diskuterar, kan det vara bra att ha en mall att gå efter. Det är vanligt att man använder checklistor för arbetsplatsinspektioner, där man direkt kan fylla i avvikelser och liknande. Det finns många olika mallar för detta att ladda ner, som du sedan skriver ut och antecknar i manuellt under skyddsronden.

Jobbar du med skyddsronder inom bygg är BuildSafe ett hjälpsamt verktyg. Då sköter du dina skyddsronder digitalt med hjälp av en app i din telefon. Du rapporterar avvikelser direkt på plats och rätt person blir informerad på en gång. Informationen samlas sedan och du kan följa statistik på hur arbetsmiljön ser ut på din arbetsplats.