Byggherre

//Byggherre
Byggherre 2018-01-24T12:03:36+00:00

När det kommer till byggen, rivning och markarbeten har byggherren allt ansvar för att se till att lagar, föreskrifter och besluts följs som de ska.

Vad är en byggherre?

Byggherren är den som utför – eller låter utföra – projekterings-, byggnads-, rivnings-, eller markarbeten för egen räkning. Det behöver inte vara en specifik person utan det kan också vara en juridisk person, som till exempel ett företag eller kommun.

I byggsammanhang är det personen som äger fastigheten som är byggherre, vilket oftast är fastighetsägaren. Det kan också vara till exempel brukaren av en annans fastighet.

Ofta är byggherren även beställare av projektet, men inte i alla fall. Det kan också vara fastighetsförvaltaren, eller en byggentreprenör eller totalentreprenör, för att nämna några exempel. I det fallet genomför beställaren projektet till byggherren. Beställaren blir projektets kund, och byggherren eller dess hyresgäster blir slutkunder.

Vad är byggherrens ansvar?

Byggherren har ansvar för det mesta som gäller arbetsmiljö innan och under ett projekt. Bland annat ska en förhandsanmälan skickas in till Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöplanen ska färdigställas, kompetenta byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U och BAS-P) ska väljas och byggprocessen ska kvalitetssäkras.

Byggherren kan avsäga sig hela eller vissa delar av ansvaret, men måste då istället utse en uppdragstagare som tar över de delarna. Detta går bara om det är en total- eller generalentreprenad,  då det inte finns någon uppdragstagare som ansvarar för annat än en del av åtagandet i delade entreprenader.