Arbetsmiljöverket

//Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket 2018-01-24T12:02:33+00:00

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ska se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Alla som är anställda i Sverige har enligt arbetsmiljölagen rätt till en bra arbetsmiljö. Man ska inte behöva skada sig eller bli sjuk på grund av sitt jobb. Det är därför Arbetsmiljöverket har som mål att minska risker för ohälsa eller skada, och att i allmänhet förbättra hälsan på arbetsplatser.

Arbetsmiljöverket verkar på regeringen och riksdagens uppdrag. De är en av Arbetsmarknadsdepartementets myndigheter.

Vad är Arbetsmiljöverkets uppgift?

Arbetsmiljöverket har flera olika uppgifter och ansvarsområden.

  • Tar fram föreskrifter som gör arbetsmiljölagen tydligare och lättare att följa
  • Kontrollera att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs av företag och organisationer
  • Tar fram statistik om arbetsmiljö, samt olyckor och sjukdomar som orsakats av arbetet
  • Främjar samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare när det kommer till arbetsmiljö
  • Förverkliga politiken gällande funktionshinder och tillgänglighet
  • Sprida information om arbetsmiljölagen och föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets har många uppgifter, alla med mål att främja arbetsmiljön hos svenska företag. De jobbar utifrån visionen att alla vill och kan skapa en god arbetsmiljö.

Vem har ansvar för arbetsmiljön?

Ute på arbetsplatserna är det varje arbetsgivare som har ansvar för arbetsmiljön. Personalen måste både veta om vilka risker som finns och hur de kan förebyggas. Ansvaret kan delegeras av arbetsgivaren, men det måste då vara tydligt vem som har ansvar för vad. Alla chefer måste måste känna till arbetsmiljölagen och de regler som gäller på den specifika arbetsplatsen. Det är vanligt att chefer blir ansvariga för en viss del av arbetsmiljöarbetet, till exempel att leda skyddsronder.