Ordlista

/Ordlista
Ordlista 2018-01-25T11:24:13+00:00

Arbetsmiljöplan

Innan ett bygg- eller anläggningsprojekt sätter igång måste man göra en arbetsmiljöplan. Där ska risker identifieras och åtgärder beskrivas, som sedan måste följas upp under arbetets gång.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ska se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Syftet är att alla som arbetar i Sverige ska ha en god arbetsmiljö, ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på grund av sitt arbete.

BAS-P och BAS-U

BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare med inriktning på planering och projektering, och BAS-U, byggarbetsmiljösamordnare med inriktning på utförande, ser till att de olika delarna på en arbetsplats fungerar tillsammans för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

Byggherre

Byggherren är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings-, eller markarbeten.

Skyddsrond

Skyddsronder är något man gör på en arbetsplats för att försäkra sig om att det är god arbetsmiljö. I byggbranschen är det något som sker minst varannan vecka, där man går igenom ett visst antal punkter för att kontrollera att arbetsmiljön ser bra ut.