Home page 2018-04-20T16:26:41+00:00

Nu blir arbetsmiljöplanen digital på riktigt

En ny branschstandard från BuildSafe

KONTAKTA OSS

Att skapa kvalitativa, uppdaterade arbetsmiljöplaner har aldrig varit enklare

Glöm krångliga mallar och ändlösa mejltrådar – arbetsmiljöplanen har fått en rejäl uppgradering. Tillsammans med branschen har BuildSafe utvecklat ett användarvänligt webbverktyg som gör det enkelt att skapa och uppdatera kvalitativa arbetsmiljöplaner.

Ladda ner exempel-PDF
Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt

Ett intuitivt gränssnitt ger dig förslag på riskområden och tillhörande åtgärder. Länkar till rätt information från Arbetsmiljöverket finns alltid tillgänglig som stöd.

Kapa ledtider

Kapa ledtider

Uppdaterad information, på ett och samma ställe, tillgänglig för alla – direkt. Effektiv kommunikation i projekteringsskedet sparar tid och frigör resurser.

Smidigare samarbete

Smidigare samarbete

Samla input från projektörer och entreprenörer på ett och samma ställe. Enkelt för ansvariga att uppdatera och hantera nya riskmoment under projektets gång.

Kvalitetssäkra

Kvalitetssäkra

Säkerställ standardiserade processer med stöd för användarna som höjer lägstanivån. Garantera att alla projekt har uppdaterade arbetsmiljöplaner som följer er standard.

Detaljerna som gör skillnaden

Risköversikt & riskhantering

Risker & åtgärder

Få en full översikt över samtliga risker och lägg till lämpliga åtgärder.

Kunskapsbas

Kunskapsbas

Länkar till föreskrifter och broschyrer från Arbetsmiljöverket guidar dig rätt.

Automatisk PDF

Skapa en PDF med ett knapptryck – redo att sprida vidare eller anslå.

Revisionshistorik

Revisionshistorik

Enkelt att spåra ändringar och tillägg som gjorts av dig eller andra.

Bifoga filer

Bifoga filer

Lägg till bilder och dokument för att komplettera och förtydliga din arbetsmiljöplan.

Begär input

Bjud in andra projektdeltagare och begär input – snabbt och smidigt.

Ställ krav

Säkerställ att ni möter kraven på ett enkelt och tydligt sätt.
Säkert i molnet

Säkert i molnet

All information lagras säkert i molnet – logga in och se den senaste versionen.

Kom igång med fyra snabba steg – det är enkelt!

Skapa konto

Skapa konto

Namn, företag, e-postadress, lösenord – klart.

Välj risker

Beskriv projektet och dess organisation

Definiera utmaningar och mål, och dela ut ansvarsområden för din organisation.

Välj projektdeltagare

Hantera era risker

Identifiera riskområden och föreslå åtgärder. Hämta input från andra i projektet.

Skapa PDF

Distribution

Färdig? Färdig? Distribuera eller ladda ner arbetsmiljöplanen digitalt i PDF-format.

KONTAKTA OSS
Ladda ner exempel pdf

Flexibel prissättning

Arbetsmiljöplan - Easy

EASY

KOSTNADSFRI

Innehåller alla grundfunktioner för att skapa en digital arbetsmiljöplan:

 • Projektinformation

 • Organisation

 • Identifiering av risker och åtgärder

 • Ordnings- och skyddsregler

 • Nödberedskapsplan

 • Revisionshistorik

 • Tillgång till kunskapsbank

 • Exportera som PDF

KONTAKTA OSS
Arebetsmiljöplan - Pro

PRO

MÅNADSKOSTNAD

Innehåller alla funktioner från EASY samt:

 • Möjlighet att kollaborera med din projektorganisation

 • Bjud in entreprenörer för att göra sin riskanalys online

 • Skapa egna mallar för riskanalys, ordnings- och skyddsregler samt nödlägesberedskap

 • Support via chat

KONTAKTA OSS
Arebetsmiljöplan - Entreprise

ENTERPRISE

ÅRSLICENS + MÅNADSKOSTNAD

Innehåller alla funktioner från PRO samt:

 • Möjlighet att skapa mallar och sätta krav för hur projekten ska arbeta

 • Översikt över alla projekt i portföljen, deras aktivitet och compliance

 • Enkelt att följa upp att organisationen möter de krav som ni ställt på er verksamhet

 • Customer Success Manager för att skapa effektiva arbetsprocesser med full kontroll över er verksamhet

KONTAKTA OSS